Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

29 juni: Waterwijzerdag!

Een groot aantal partijen werkt hard aan vernieuwing en verbetering van instrumenten om inzicht te krijgen in de effecten van veranderend waterbeheer op landbouw en natuur. Dat gebeurt onder de titels 'Waterwijzer Landbouw' en 'Waterwijzer Natuur'. Tijdens de Waterwijzerdag op 29 juni a.s. brengen we u op de hoogte van deze Waterwijzers: wat zijn het voor instrumenten en wat kun je er precies mee? >Meer informatie en aanmelding

borderbottom

Waterwijzer: de relaties tussen waterbeheer, landbouw en natuur in kaart

Welke invloed hebben waterhuishoudkundige veranderingen in een gebied - bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe peilbesluiten of klimaatverandering - op de aanwezige landbouw en natuur? En hoe creëer je als waterbeheerder optimale waterhuishoudkundige omstandigheden voor deze functies?

Hiervoor is het nodig dat je de effecten van veranderend waterbeheer op landbouw en natuur nauwkeurig in beeld brengt en kwantificeert. Een groot aantal partijen werkt hard aan verbetering dan wel vernieuwing van de methodieken die hiervoor worden ingezet. Dat gebeurt onder de titel 'Waterwijzer'.


borderbottom

Laatste nieuws

GO FRESH: Oplopende zoetwatertekorten bestrijden met ondergronds waterbergen

24-4-2017 De beschikbaarheid van zoet water wordt door klimaatverandering steeds minder vanzelfsprekend. In het project GO FRESH wor...

Wetenschappelijk artikel over Waterwijzer Landbouw verschenen

20-9-2016 In augustus 2016 verscheen in een speciale uitgave van het wetenschappelijk tijdschrift SOIL van de European Geosciences U...

Waterwijzer Landbouw toegelicht in Water Matters

9-11-2015 Een groot aantal partijen w.o. STOWA werkt al enige tijd aan de Waterwijzer Landbouw, een nieuw instrument voor het bepale...