Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Waterwijzers naar verwachting begin 2018 operationeel

Goed nieuws! Eind juni werden de Waterwijzer Landbouw en de Waterwijzer Natuur gepresenteerd aan meer dan 100 aanwezigen, tijdens een speciale Waterwijzerdag.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de instrumenten, die naar verwachting begin 2018 volledig klaar zijn voor gebruik. Foto: Mirjam Hack (WWL) en Flip Witte (WWN) tijdens de Waterwijzerdag.

       >Lees het verslag van de Waterwijzerdag
       >Bekijk de presentaties

borderbottom

Waterwijzer: de relaties tussen waterbeheer, landbouw en natuur in kaart

Welke invloed hebben waterhuishoudkundige veranderingen in een gebied - bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe peilbesluiten of klimaatverandering - op de aanwezige landbouw en natuur? En hoe creëer je als waterbeheerder optimale waterhuishoudkundige omstandigheden voor deze functies?

Hiervoor is het nodig dat je de effecten van veranderend waterbeheer op landbouw en natuur nauwkeurig in beeld brengt en kwantificeert. Een groot aantal partijen werkt hard aan verbetering dan wel vernieuwing van de methodieken die hiervoor worden ingezet. Dat gebeurt onder de titel 'Waterwijzer'.


borderbottom

Laatste nieuws

Waterwijzerdag 2017: instrumenten bijna operationeel

12-7-2017 Een groot aantal partijen werkt momenteel hard aan nieuwe en verbeterde methoden om de effecten van veranderingen in de wa...

Effecten van waterhuishoudkundige veranderingen op landbouw en natuur inzichtelijk gemaakt

6-7-2017 Hoe kan ik mijn watersysteem zo inrichten dat er optimale kansen liggen voor landbouw en natuur? En wat is het effect van ...

Wetenschappelijk artikel over Waterwijzer Landbouw verschenen

20-9-2016 In augustus 2016 verscheen in een speciale uitgave van het wetenschappelijk tijdschrift SOIL van de European Geosciences U...