Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Waterwijzer Landbouw & schadecompensatie grondwater (ACSG)

De Waterwet biedt iedereen die denkt schade te ondervinden als gevolg van een onttrekking of infiltratie van grondwater waarvoor een watervergunning is afgegeven, de mogelijkheid Gedeputeerde Staten van de provincie waarin de schade zich voordoet, te verzoeken hiernaar een onderzoek in te stellen. Gedeputeerde Staten van alle provincies hebben de landelijke AdviesComissie Schade Grondwater, kortweg de ACSG, ingesteld om deze onderzoeken uit te voeren en de resultaten te verwerken in een advies aan betrokkenen.

In de advisering door de ACSG gaat het vaak om verandering van de opbrengst in de landbouw als gevolg van onttrekking of infiltratie van grondwater. Hiervoor werden door de ACSG de TCGB-tabellen gebruikt. De ACSG hecht er belang aan dat haar instrumentarium voor de vaststelling van schade actueel en maatschappelijk geaccepteerd is. Ook dient het rekening te houden met de gevolgen van de klimaatverandering die zich voltrekt.

Andere partijen als waterschappen en het rijk hebben ook belang bij eenzelfde instrumentarium als hulpmiddel bij de opstelling voor diverse waterplannen. De ACSG is aangesloten bij het samenwerkingsverband dat de Waterwijzer Landbouw heeft laat ontwikkelen, het instrumentarium dat onder ander de TCGB-tabellen zal vervangen. In hun rol als opdrachtgever van de ACSG hebben gezamenlijke provincies de bijdrage van de ACSG aan de ontwikkeling van de Waterwijzer Landbouw gefinancierd.

>Meer informatie over de ACSG