Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Waarom de Waterwijzers?

In het landelijk gebied van Nederland komen verschillende functies voor, waarvan de landbouw en de natuur het grootste ruimtebeslag innemen. Deze twee functies stellen bepaalde eisen aan het waterbeheer, vooral aan de grondwaterstand. Regionale waterbeheerders proberen het watersysteem zodanig in te richten, dat deze functies zo optimaal mogelijk worden bediend. Maar wat is optimaal, en wat is de derving aan gewasopbrengsten of aan biodiversiteit wanneer de waterhuishouding afwijkt van die optimale situatie? Om deze complexe vragen te kunnen beoordelen zijn twee gebruiksvriendelijke systemen ontwikkeld: de Waterwijzer Natuur en de Waterwijzer Landbouw.