Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Waterwijzer Landbouw ingezet in twee proefgebieden

Terug
Datum: 30-11-2016

De ontwikkeling van de Waterwijzer Landbouw bevindt zich in een vergevorderd stadium. Het instrument moet eind 2017 / begin 2018 gereed zijn voor gebruik. Het instrument wordt volgend jaar al ingezet in twee proefgebieden, bij Waterschap Vechtstromen en bij Waterschap Aa en Maas.

Bij Waterschap Vechtstromen wordt gekeken hoe het instrument kan worden ingezet bij planontwikkeling. Bij Aa en Maas wordt met name gekeken hoe het instrument werkt in extreme situaties. De inzichten die bij de toepassing worden opgedaan, worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling. Dit wordt opgepakt binnen het kennisprogramma Lumbricus. De Waterwijzer Landbouw is een klimaatrobuust instrument dat de effecten op landbouwgewassen van veranderingen dan wel ingrepen in het watersysteem in beeld brengt. Het gaat om de effecten van natheid, droogte en verzilting. Voor meer informatie surft u naar www.waterwijzer.nl.