Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Waterwijzer Landbouw ingezet in twee proefgebieden

30-11-2016 De ontwikkeling van de Waterwijzer Landbouw bevindt zich in een vergevorderd stadium. Het instrument moet eind 2017 / begin 2018 gereed zijn voor gebruik. Het instrument wordt volgend jaar al ingezet in twee proefgebieden, bij Waterschap Vechtstromen en bij Waterschap Aa en Maas. Bij Waters... Lees verder

Ontwikkeling Waterwijzer Natuur van start

24-10-2016 KWR Watercycle Research Institute en Alterra hebben van enkele partijen w.o. STOWA de opdracht gekregen de Waterwijzer Natuur (WWN) te ontwikkelen. De WWN is een klimaatrobuust instrument waarmee waterbeheerders de effecten van veranderingen / ingrepen in het watersysteem op de vegetatie in... Lees verder

Alterra maakt inventarisatie en analyse van bestaande zouttolerantiegegevens landbouwgewassen

18-10-2016 Onderzoeksinstituut Alterra heeft in opdracht van het Deltaprogramma Zoetwater de zouttolerantie van een aantal landbouwgewassen beter in beeld gebracht op basis van bestaande gegevens. Het resultaat is een specificatie van zouttolerantiedrempels voor 35 gewassen en gewasgroepen, gekoppeld aan he... Lees verder

Wetenschappelijk artikel over Waterwijzer Landbouw verschenen

20-9-2016 In augustus 2016 verscheen in een speciale uitgave van het wetenschappelijk tijdschrift SOIL van de European Geosciences Union een artikel over de Waterwijzer Landbouw. Het artikel is getiteld ‘Quantification of the impact of hydrology on agricultural production as a result of too dry, too ... Lees verder

Waterwijzer Landbouw toegelicht in Water Matters

9-11-2015 Een groot aantal partijen w.o. STOWA werkt al enige tijd aan de Waterwijzer Landbouw, een nieuw instrument voor het bepalen van eventuele schade bij landbouwgewassen door te veel water, te weinig water of te zout water. Onlangs verscheen hierover een verhelderend artikel in Water Matters, het hal... Lees verder