Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Gebruikershandleiding en programmatuur Waternood 2007

Terug
Rapportnr 2007-19
ISBN 978.90.5773.381.9
Type Rapport
Prijs € 0
Datum 19-8-2007

Documenten

Download Bestel

Waternood is een methode die als leidraad wordt gebruikt voor het ontwerp en beheer van waterhuishoudkundige infrastructuur in het regionale waterbeheer. STOWA ondersteunt deze methode via het Waternood-instrumentarium. Vanaf 2006 is er gewerkt aan een derde generatie van het Waternood instrumentarium. Dit instrumentarium is op basis van een gebruikersonderzoek en nieuwe kennis en inzichten opnieuw ontworpen. De ontwikkeling heeft geleid tot voorliggende handleiding van het instrument dat is opgenomen op bijgevoegde CD-ROM.

Het instrumentatrium is aangepast op de huidige standaard voor Gis, namelijk Arc-GIS 9.x en toegespitst op die onderdelen van Waternood met een frequent gebruik. De meest recente HELP-tabellen, zoals verschenen in 2007, zijn opgenomen in het instrumentarium. Met het nieuwe instrumentarium en deze handleiding wordt een nieuwe weg ingeslagenmet Waternood. De principes en werking van het instrumentarium zijn niet gewijzigd. Het programma voldoet echter wel weer aan hedendaagse eisen.