Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

HELP 2005. Uitbreiding en actualisering van de HELP tabellen tbv het Waternood instrumentarium

Terug
Rapportnr 2005-16
ISBN 90.5773.297.1
Type Rapport
Prijs € 22
Datum 16-8-2005

Documenten

Download Bestel

Waternood is een methode die als leidraad wordt gebruikt voor het ontwerp en beheer van waterhuishoudkundige infrastructuur in het regionale waterbeheer. De STOWA ondersteunt deze methode via het Waternood-instrumentarium waarmee de doelrealisatie van grondgebruikfuncties kan worden bepaald als essentiële informatie om een GGOR te bepalen.

In de eerste versie van het Waternood-instrumentarium (2002) zijn ten behoeve van het bepalen de van de doelrealisatie van de grondgebruikfunctie Landbouw de zogenaamde Help-tabellen geautomatiseerd. De destijds geldende HELP-tabellen zijn hiervoor in 2002 verbeterd.

In het onderhavige onderzoek zijn de HELP-tabellen uitgebreid van bouwland en grasland naar in totaal 14 gewasgroepen conform de zogenaamde Huinink-Brouwer-tabellen:

1. Gras met herinzaai

2. Gras zonder herinzaai

3. Consumptie aardappelen

4. Suikerbieten

5. Granen

6. Grove zomergroenten (erwten, bonen, koolsoorten, witlof)

7. Wintergroenten (prei, spuiten, herftsbloemkool)

8. Bladgroenten, bospeen

9. Snijmaïs

10. Groot fruit

11. Klein fruit

12. Boomteelt (laanbomen, vruchtbomen-onderstammen)

13. Overige boomteelt

14. Bloembollen

Deze zogenaamde HELP-2005-tabellen zijn ingebouwd in de versie 2.0 van het Waternood-instrumentarium. We hopen hiermee waterbeheerders uitgebreidere informatie te verstrekken om nat- en droogteschade meer gedetailleerd te kunnen meenemen in planvorming voor het waterbeheer.