Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Praktijktoets Waterwijzer Landbouw in pilotgebieden De Raam en Vecht

Terug
Rapportnr 2017-44
ISBN 978.90.5773.768.8
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 20-12-2017

Documenten

Download Bestel

In het kader van het kennisprogramma Lumbricus is voor twee gebieden op de zandgronden een praktijktoets uitgevoerd voor de Waterwijzer Landbouw. Geconcludeerd is dat het mogelijk is met de Waterwijzer Landbouw om uitgesplist droogte- en natschade voor gras en mais te berekenen. De studie heeft laten zien dat Waterwijzer Landbouw – zeker na uitbreiding voor andere gewassen en de bedrijfsvoering – een goed instrument is en onmisbaar is bij het doorrekenen van klimaatscenario’s, het bepalen van effecten op gewasopbrengsten en voor het klimaatrobuust inrichten van gebieden. Zo kunnen straks met behulp van de Waterwijzer Landbouw ook de meest geschikte gewassen voor specifieke gebieden bepaald worden.