Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

SWAP-WOFOST toepassing op Zilt proefbedrijf Texel

Terug
Rapportnr 2018-01
ISBN 978.90.5773.769.5
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 5-1-2018

Documenten

Download Bestel

Naast opbrengstderving door teveel of te weinig water, brengt de Waterwijzer Landbouw (www.waterwijzer.nl) ook de opbrengstderving in beeld van landbouwgewassen door beregening met zout water of door zoute kwel. Hiermee kunnen zowel waterbeheerders als agrariërs beslissingen over aan zout water te relateren waterbeheersmaatregelen reproduceerbaar onderbouwen.

Op het Zilt Proefbedrijf Texel ‘SaltFarm Texel’ (www.SaltFarmTexel.com) worden proeven uitgevoerd om voor verschillende landbouwgewassen de zouttolerantie te onderzoeken. Gedurende de periode 2012 tot en met 2015 zijn onder gecontroleerde veldomstandigheden de zouttolerantie van de aardappelvariëteiten Miss Mignonne en Achilles vastgesteld (De Vos et al., 2016). In dit rapport wordt beschreven in hoeverre het model SWAP-WOFOST (Kroes et al., 2009), dat wordt gebruikt in de waterwijzer Landbouw, de meetgegevens van het Zilt Proefbedrijf Texel kan simuleren. In het laatste hoofdstuk wordt beknopt beschreven hoe met deze kennis metarelaties kunnen worden afgeleid voor het bepalen van de langjarig gemiddelde opbrengstderving als gevolg van zoutschade.