Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Waternood natuur-terrestrische versie 3. Voorstudie naar uitbreiding module natuur-terrestrisch

Terug
Rapportnr 2006-22
ISBN 90.5773.342.0
Type Rapport
Prijs € 39
Datum 22-8-2006

Documenten

Download Bestel

In de eerste versie van het Waternood-instrumentarium (2002)  is door Alterra een module ontwikkeld ten behoeve van de bepaling van de doelrealisatie voor de grondgebruiksfunctie terrestrische natuur. In de tweede versie van het Waternood-instrumentarium (2005) is deze module uitgebreid naar alle natuurdoeltypen conform het Handboek Natuurdoeltypen. De afgelopen jaren hebben gebruikers aangegeven doelrealisatie van terrestrische natuur ook op andere wijzen te willen beoordelingen. Hiervoor is een voorstudie verricht naar mogelijke uitbreiding van de module terrestrische natuur in het Waternood-instrumentarium.

In de voorstudie is nader onderzoek gedaan naar de volgende aspecten:

  • Omgekeerde toepassing van het instrumentarium om de kansrijkdom voor verschillende doeltypen te bepalen als functie van de waterhuishouding, het bodemtype en het beheer. In het onderzoek is een link gelegd met bestaande rekenmodellen.
  • Toepassing van het Waternood-instrumentarium in Habitatrichtlijngebieden. Geconstateerd is dat gebruik kan worden gemaakt van een bestaande vertaling van habitattypen naar vegetatietypen.
  • De toepassing in situaties waar gewerkt wordt met complexen van doeltypen. Deze complexen worden veelvuldig door provincies gebruikt. In het rapport worden twee mogelijkheden aangegeven op welke wijze de potentiële realisatie van complexe doelen kan worden berekend.
  • Tot slot is gekeken of  het mogelijk en wenselijk is om bij de bepaling van de doelrealisatie rekening te houden met de wensen van afzonderlijke soorten. De conclusie is dat dat voorlopig niet mogelijk en zinvol is.