Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Publicatie overzicht

Stowa 2-4-2008 Waterpas nat- en droogteschadeberekeningen ten behoeve van landbouwkundige doelrealisatie. Plan van aanpak
Stowa 17-7-2017 SWAP User Manual v4.0.1
Stowa 29-8-2017 Kennis over indirecte nat- en droogteschade bij gras en maïs voor Waterwijzer Landbouw
Stowa 24-9-2018 De Waterwijzer Natuur. Instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op terrestrische natuur
Stowa 24-9-2018 Waterwijzer Landbouw. Instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie
Stowa 8-10-2018 De Waterwijzers wijzen u de weg...
Stowa 22-8-2006 Waternood natuur-terrestrische versie 3. Voorstudie naar uitbreiding module natuur-terrestrisch
Stowa 14-9-2002 HELP tabellen landbouw; Aanpassingen en operationalisering van de doelrealisatie landbouw (Achtergrondocument)
Stowa 19-8-2007 Gebruikershandleiding en programmatuur Waternood 2007
Stowa 2-8-2003 Waterkwaliteit in Waternood
Stowa 13-8-2007 HELP 2006. Uitbreiding en actualisering van de HELP-tabellen 2005
Stowa 16-8-2005 HELP 2005. Uitbreiding en actualisering van de HELP tabellen tbv het Waternood instrumentarium
Stowa 17-8-2005 Doelbenadering aquatische natuur in Waternood
Stowa 12-8-2008 Verkenning samenwerkingsvormen Waternood en KRW verkenner
Stowa 20-6-2011 Waternood Kansrijkdom Module. Pilotstudie in Noord-Nederland en toepassing voor vervaardiging waterkansenkaarten voor natuur
Stowa 29-7-2013 Actualisatie schadefunctie landbouw. Fase 1
Stowa 5-12-2013 Actualisatie schadefuncties voor de landbouw. Tussenfase 2a: plausibiliteitstoets SWAP en enkele verkennende berekeningen
Stowa 18-4-2014 Vergelijking van enkele schattingsmethoden voor de actuele verdamping
Stowa 12-6-2014 Ontwikkeling van een gemeenschappelijke effectmodule voor terrestrische natuur
Stowa 15-6-2015 Waterwijzer Landbouw fase 2. Modellering van het bodem-water-plantsysteem met het gekoppelde instrumentarium SWAP-WOFOST
Stowa 29-6-2015 Hydrologische Randvoorwaarden Natuur. Gebruikershandleiding (Waternoodapplicatie versie 3)
Stowa 9-11-2015 Goede grond: goed voor landbouw, natuur én waterbeheer
Stowa 7-4-2017 Kennis over indirecte nat- en droogteschade bij gras en maïs voor Waterwijzer Landbouw
Stowa 10-5-2017 Waterwijzer Landbouw fase 3. Naar een operationeel systeem voor gras en maïs
Stowa 17-7-2017 Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit. Deelstudies Goede Grond voor een duurzaam watersysteem
Stowa 20-12-2017 Praktijktoets Waterwijzer Landbouw in pilotgebieden De Raam en Vecht
Stowa 5-1-2018 SWAP-WOFOST toepassing op Zilt proefbedrijf Texel
Extern 1-5-1987 De invloed van de waterhuishouding op de landbouwkundige productie (Achtergronddocument)
Extern 1-12-2002 Opbrengstdervingspercentages voor combinaties van bodemtypen en grondwatertrappen; Geactualiseerde help-tabellen en opbrengstdepressiekaarten (Achtergronddocument)
Extern 1-7-1990 Achtergrond en toepassing van de TCGB-tabel. Een methode voor het bepalen van de opbrengstdepressie van grasland op zandgrond als gevolg van een grondwaterstandsverlaging (Achtergronddocument)
Extern 1-10-1994 AGRICOM gebruikershandleiding (Achtergronddocument)
Extern 1-4-2009 Definitiestudie AGRICOM (Achtergronddocument)
Extern 1-4-2004 Van HELP naar Waterpas? (Achtergrondartikel)
Extern 1-3-2010 Behoefte en haalbaarheid vervanging HELP-tabellen (Achtergronddocument)
Extern 1-11-2011 Impact analysis of drought, water excess and salinity on grass production in The Netherlands using historical and future climate data (Achtergrondartikel)
Extern 5-4-2011 Nieuwe mogelijkheden voor herziening van de HELP-tabel (Achtergrondartikel)
Extern 1-2-2011 Actualisering van de kennis van de zouttolerantie van landbouwgewassen. Op basis van literatuuronderzoek, expertkennis en praktische ervaringen ( Achtergronddocument)
Extern 1-4-2013 Naar verbeterde schadefuncties voor de landbouw (Achtergrondartikel)
Extern 20-9-2015 Quantification of the impact of Hydrology on Agricultural Production (powerpointpresentation)
Extern 9-11-2015 Beter systeem voor bepalen waterschade (artikel)
Extern 2-8-2016 Quantification of the impact of hydrology on agricultural production as a result of too dry, too wet or too saline conditions